Atölyeler

  • Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Teknoloji Kullanımı
  • Müzeciliğin Eğitim Sürecine Entegrasyonu
  • Uzaktan Eğitim Sürecinde Okul Dışı Öğrenme Ortamları
  • Öğretmen Yetiştirme Programlarında Okul Dışı Öğrenme Müfredatı: DOSLECTEP örneği 
 
Atölyeler kongre katılımcıları için katılım ücretsizdir.