KAYIT OL

Sözlü Bildiri/Uzaktan Sözlü Bildiri/Poster/Atölye Başvurusu

Dinleyici Başvurusu

Lütfen Sayfada “Önemli Bilgiler” menüsü altında yer alan “Bildiri Hazırlama Kuralları” alt menüsünde size verilmiş olan özet şablonuna uygun olarak hazırlanmış olduğunuz çalışma özetinizi, aşağıda verilen bilgileri de göndermiş olduğunuz e-posta’ya ekleyerek icilcongress@gmail.com adresine gönderiniz.

E-posta’da Yer Alması Gereken Bilgiler;
 • Sorumlu Yazarın Adı-Soyadı
 • Sorumlu Yazarın E-posta Adresi
 • (Varsa) Diğer Yazarların Ad ve Soyadları
 • Özet Başlığı (Türkçe)
 • Özet Başlığı (İngilizce)
 • Sunum Türü (Sözlü Bildiri, Uzaktan Sözlü Bildiri, Poster Bildiri ya da Atölye)
 • İstek ve Öneriler (Tercihe Bağlı)

Dinleyici olarak katılmak isteyen katılımcılarımız lütfen aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde e-posta’nızı icilcongress@gmail.com adresine yollayınız. Katılım ücretine ilişkin bilgiler tarafınıza e-posta yoluyla iletilecektir.

E-posta’da Yer Alması Gereken Bilgiler;
 • Dinleyicinin Adı-Soyadı
 • Dinleyicinin E-posta Adresi
 • Dinleyicinin Telefon Numarası
 • Dinleyicinin Branşı
 • Dinleyicinin Kurumu (Çalışıyorsa)
 • Dinleyicinin Çalıştığı Şehir (Çalışıyorsa)
 • İstek ve Öneriler (Tercihe Bağlı)