Kurullar

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Canan Laçin Şimşek, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuz Çetin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem Oktay, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Hülya Ertaş Kılıç, Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Tuğba Yüksel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Doç. Dr. Gonca Uludağ, Giresun Üniversitesi
Dr. Serkan Ekinci, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Arzu Küçük, Çayeli Yamantürk Ortaokulu
Dr. Ayçin Ünal, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi

Kongre Danışma Kurulu (Alfabetik)

Prof. Dr. Ahmet Şimşek, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Bilkent Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Andreas Müller, University of Geneva, İsviçre
Prof. Dr. Andrej Sorgo, University of Maribor, Slovenya
Prof. Dr. Arif Altun, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Eleanor Sayre, Kansas State University, ABD
Prof. Dr. Jarmila Kmetova, Matej Bel University, Slovakya
Prof. Dr. Jinwoong Song, Seul National University, G. Kore
Prof. Dr. M. Fatih Taşar, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Malgorzata Nodzynska, Pedagogical University of Kraków, Polonya
Prof. Dr. Martin Bilek, University of Hradec Králové, Çek Cumhuriyeti
Prof. Dr. Martin Lindler, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Almanya
Prof. Dr. Mehmet Küçük, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Raimund Girwidtz, Ludwig Maximilian University of Munich, Almanya
Prof. Dr. S. Aslı Özgün-Koca, Wayne State University, ABD
Prof. Dr. Salih Çepni, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tali Tal, Israel Institute of Technology, İsrail
Prof. Dr. Vedat Özsoy, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye

Bilim Kurulu (Alfabetik)

Prof. Dr. Adnan Altun, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Şimşek, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Alev Doğan, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz, Karadeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Bilkent Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Andreas Müller, University of Geneva, İsviçre
Prof. Dr. Andrej Sorgo, University of Maribor, Slovenya
Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver, Muğla Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayşe Okvuran, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayşegül Sağlam Arslan, Karadeniz Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Bilal Güneş, Üniversitesi Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Dilek Erduran Avcı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Eleanor Sayre, Kansas State University, ABD
Prof. Dr. Elvan Yalçınkaya, Erciyes Üniversitesi, Türkiye.
Prof. Dr. Fatma Bıkmaz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Gül Ünal Çoban, Ege Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı, Karadeniz Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hakan Türkmen, Ege Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hüseyin Küçüközer, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Jale Çakıroğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Jarmila Kmetova, Matej Bel University, Slovakya
Prof. Dr. Jinwoong Song, Seul National University, G. Kore
Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu, Ege Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Malgorzata Nodzynska, Pedagogical University of Kraków, Polonya
Prof. Dr. Martin Bilek, University of Hradec Králové, Çek Cumhuriyeti
Prof. Dr. Martin Lindler, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Almanya
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Müge Artar, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nagihan Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nejla Yürük, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Amasya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Pınar Köseoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Raimund Girwidtz, Ludwig Maximilian University of Munich, Almanya
Prof. Dr. S. Aslı Özgün-Koca, Wayne State University, ABD
Prof. Dr. Salih Ateş, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Sedef Canbazoğlu Bilici, Aksaray Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Semra Mirici, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tali Tal, Israel Institute of Technology, İsrail
Prof. Dr. Timur Şahin, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tuncay Özsevgeç, Karadeniz Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ufuk Şimşek, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Uygar Kanlı, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Vedat Özsoy, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Bahadır Yıldız, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ceren Güneröz, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Duygu Sönmez, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Erdal Sönmez, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Esin Pekmez, Ege Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. İkramettin Daşdemir, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Meral Hakverdi Can, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Pınar Özdemir Şimşek, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Rukiye Dilli, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Yavuz Sökmen, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Yeşim Bulca, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğrt. Üyesi Merve Şentürk, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye
Dr. Eray Şentürk, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye

Sekreterya

Başak Uygun, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Zeynep Avcı, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Sümeyra Baran, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Web Sorumlusu

Doç. Dr. Oğuz Çetin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye