Hakemlik Süreci

Kongre için gönderilen özetler ve tam metin bildiriler hakem sürecinden geçmektedir. Özetlerin incelenmesi, kongre sistemine yüklendikten sonra üç hafta içerisinde gerçekleştirilecektir. İlk değerlendirmeler özetler üzerinden yapılmaktadır. Çalışmanın kongrede sunulmaya uygun olup olmadığına yüklenen özetlerin iki hakem tarafından değerlendirilmesi ile karar verilecektir. Tam metin bildirilerin incelemesi kongre sonrasında gerçekleştirilecek ve hakemler tarafından yayınlanmaya uygun bulunması halinde yayınlanacaktır.
 
Kongre çift-kör hakemlik sistemine sahiptir. 
 
Kongreye gönderilen çalışmalar en az alanda uzmanlığı olan iki hakem tarafından incelenir.  Hakemlerin yorumları ve kararları temel alınarak bildirilere kabul, red veya revizyon kararı verilir.  Revizyon verilen çalışmalarda gerekli düzeltmeler yapılmazsa çalışma yazarlara tekrar geri gönderilir. Gerekli düzeltmeler yapılırsa revizyon verilen çalışma kabul edilir, aksi takdirde reddedilir.  Kabul alan tam metin bildiriler kongre sayfasında verilen şablona göre düzenlenerek yayınlanır.