Yayın Olanakları

→ Kabul edilen bildirilerin özetleri elektronik olarak yayımlanacaktır.
→ Kongreye kabul edilen tüm bildirilerin özetleri, ISBN’li olarak e-kitap formatında yayınlanacak ve kongre web sayfasında erişime açılacaktır.
→ Kongre sonrasında bildirileriniz, makale şekline göre düzenlendiği takdirde hakem değerlendirme sürecinden geçirmek koşulu ile ya ISBN’li olarak “Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”nda ya da kongreye destek veren dergilerin (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrinen) önümüzdeki sayılarında hakem süreci sonunda yayımlanacaktır.