Kongre Kapsamı

Kongrede okul dışı öğrenme alanı ile ilgili araştırma sonuçları, farklı ortamlarda kullanılabilecek iyi örnekler paylaşılacaktır. Kongrenin amacı informal öğrenmeye gönül vermiş bütün paydaşları bir araya getirmek ve  ulusal çapta bir geniş bir ekip oluşturmaktır. Birinci ve ikinci kongreden sonra oluşan bu motivasyon üçüncü kongre ile artarak devam edecektir.

17-19 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul’da, 3. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi düzenlenecektir. Bu kongre gerek fen gerekse sosyal alanlarda olması ve uluslararası niteliğiyle önem arz etmektedir. Akademik sunumların yanı sıra;

↠ İnformal öğrenmede uluslararası alanda değerli çalışmaları olan davetli konuşmacılarımız olacaktır. Gerek yurt dışı gerekse yurt içinden olan bu akademisyenlerle özel görüşme imkanları sağlanacaktır.

↠ Eğitim-öğretim sürecinin çok değerli paydaşlarından sevgili öğretmenlerimiz için değişik faaliyetler planlanmaktadır. Bu kapsamda kongre bir eğitim platformu niteliği taşıyacaktır. Kongre süresince atölyeler gerçekleştirilecektir. 

↠ Genç akademisyenler için okul dışı öğrenme alanında yapacakları veya yapmakta oldukları tez/makaleler için uzman hocalardan dönüt alma imkanı sağlanacaktır. Bu kapsamda kongre süresince bir oturum açılacaktır. Bu oturumun günü ve saati gelen taleplere göre belirlenip sonrasında duyurulacaktır. 

↠ Kongre süresince çeşitli okul dışı ortamlar örneklendirilerek hayata geçirilecektir. 

Akademik faaliyetlerinin yanı sıra kongrede sosyal etkinlikler de planlanmaktadır.