Bildiri Hazırlama Kuralları

Bildiri gönderimleri sözlü bildiri, poster, uzaktan sunum ve çalıştay şeklinde olacaktır.
Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir. Türkçe olarak sunumlar hem Türkçe hem de İngilizce özet olmalıdır.

Bildiriler, aşağıdaki kriterlere uygun olacak şekilde hazırlanıp, “Özet Gönder” menüsündeki form aracılığıyla sisteme yüklenmelidir.

Sözlü Bildiri Yazım Kuralları

→ Kongre’nin dili Türkçe veya İngilizcedir.
→ Kongrede sunulacak bildiri özeti 200-300 kelime arasında olmalıdır.
→ Özette, çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuç (eğer tamamlandıysa) yer almalıdır.
→ Çalışmaya ait 3-5 anahtar kelime verilmelidir.
→ Özette ayrıca tüm yazarların unvan, kurum adı, e-posta adresi, fakülte ve bölüm bilgileri de bulunmalıdır. Ayrıca sorumlu yazar belirtilmelidir.
→ Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.
→ Örnek şablon için TIKLAYINIZ.

 Poster Bildiri

→ Poster sunacaklar programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
→ Poster boyutları, 70 X 90 cm boyutlarında ve dikey olarak tasarlanmalıdır. Posterler; başlık, yazar adları ve adresleri, giriş ve araştırmanın amacı, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuçlar kısımlarını içermelidir.
→ Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.
→ Örnek şablon için TIKLAYINIZ.

Uzaktan Sözlü Bildiri

→ Uzaktan/video sunumlarda, sözlü bildiri kuralları geçerlidir. Sunum yapacak kişi kendisine gönderilecek ZOOM bağlantısı ile sunumunu gerçekleştirecektir. ZOOM platformu aracılığı ile sunulan bildiriler sözlü bildiri olarak bildiri kitabında yer alacaktır.

Atölye

→ Atölye yapmak isteyen akademisyenler/öğretmenler, çalışma konularını ve kısa
özgeçmişlerini e-posta aracılığı (icilcongress@gmail.com) ile kongre kuruluna bildirmelidir.

Tam Metinler

→ Tam metinler kaynakça dahil en çok 15 (onbeş) sayfa olabilecektir. Bunu aşan metinler kongre sekreteryası tarafından kısaltılıp değiştirilemeyeceğinden basılmayacaktır.

→ Tam metinlerde Kongre kurulları tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.
→ Metinlerin, aşağıda verilen “Tam Metin Şablonu”na uygun olarak ve sayfanın tek yüzünde onbeş sayfaya sığacak biçimde hazırlanması gereklidir.

ÖRNEK TAM METİN ŞABLONU